Idrettens barnerettigheter er regler som skal være med å legge retningslinjer for barns aktivitet innen idretten. Barneidrettsbestemmelsene er absolutte regler vedtatt av regjeringen. Disse skal regulere konkurransemulighetene for barn og skal til enhver tid etterleves, overholdes og håndheves slik at det blir best mulig for barn og ungdom å drive med idrettsaktiviteter.

Idrettens barnerettigheter

Disse reglene omhandler trygghet, vennskap og trivsel, mestring, påvirkning, frihet til å velge, konkurranser for alle og at alt dette skal foregå på barns egne premisser. Barn skal drive med idrett fordi de synes det er moro og sammen med sine venner skaffer de seg gode erfaringer og lærdom som de vil ha glede av videre i livet.

Triatlon er allsidighet. Hos oss kan barn få drive med flere ulike idretter og prøve seg innenfor en rekke aktiviteter. Både i vann og på land skal barna til enhver tid føle seg trygge og de skal bli satt pris på. De skal selv få velge hvilke aktiviteter de skal utføre, hvordan disse skal styres og hvor mye de har lyst til å konkurrere. Lek og moro i et trygt miljø skaper trivsel og dette vil barna få i gjennom varierte tilbud.

Bestemmelser om barneidrett

Her finner vi regler som omhandler konkurranser, når og hvordan dette skal gjennomføres, krav til klubbene og idrettslagene som arrangerer konkurransene med tilhørende premieutdeling og så klart oppfølging av barna.

Norges Triatlonforbund oppfordrer alle idrettslag til å følge disse reglene. Det er viktig å ikke presse barn ut i konkurranser de selv ikke ønske å delta på for tidlig. Konkurransedeltagelse bestemmes av barnets alder og dette skal til enhver tid overholdes, og alle barn skal få lik premie i et idrettsarrangement der man benytter seg av premiering. Dette er viktig for at alle barna skal føle seg verdsatt og sett.

Konkurranseregler for barn

Målet med dette konkurranseregelverket er å skape et bedre arrangementstilbud for barn og ungdom i norsk triatlon.

LES MER
  • AKJ
  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Scandic
  • Kongsberggruppen