Konkurranseregler for nybegynnere

Dette er de viktigste konkurransereglene for deg som skal prøve deg på ditt første triatlon

I triatlon starter man alltid med svømming. Her kan starten være fra land, brygge eller vannstart (utøverne ligger da i vannet mellom to markeringer før startskuddet går). Normalt går svømmeetappen i en bane rundt markeringer som ligger i vannet.

For sprint- og normaldistanser er konkurransen enten draft legal eller draft illegal. Noen ganger kalles dette også hhv drafting og non-drafting.
For sykkeldelen i triatlon kan du stille med den sykkelen du har så lenge bremsene fungerer og det er i forskriftsmessig god stand. Men det kan være verdt å merke seg at det er utstyrsbegrensning oppad på noen konkurranser pga sikkerhet. Dvs at det i draft legal konkurranser ikke er tillat med platehjul (et heldekkende hjul hvor eikene ikke er synlige) og tempostyre eller tempobøyle (se faktaboks til høyre).

I alle draft legal, eller drafting, konkurranser er det lov å "ligge på hjul", det behøver da ikke være avstand mellom rytterne på sykkeldelen. De fleste konkurranser for voksne i Norge er draft illegal. Noen sprinter er draft legal, og supersprinter for ungdom er nesten alltid draft legal. Det vil stå i informasjonen om konkurransen hvis det er lov å ligge på hjul (draft legal). 

Overganger

Fra svøm til sykkel, og fra sykkel til løp, vil du passere en strek. Denne kalles "mount-line", eller påstigningslinje. Du skal krysse denne linjen før du kan gå på sykkelen. Denne streken er tydelig markert og det vil stå en funksjonær der for å påse at overgangen er gjort korrekt. "Dismount-line", eller avstigningslinje, vil du finne der sykkeldelen er ferdig og du skal over på løp. Ved denne streken skal du gå av sykkelen før du krysser den.

Mount-line og dismount-line vil du finne i nærheten av skiftesonen.

Skiftesone (T1 og T2)

Du får normalt tildelt en egen plass i skiftesonen til å oppbevare det utstyret du ikke bruker for den gjeldende disiplinen. Dvs at sykkel og løpeutstyr er her når du svømmer. Det er ikke så mange regler å forholde seg til i skiftesonen, unntatt at det skal være ryddig på plassen din. Dette for at ditt utstyr ikke skal være i veien for andre deltagere. Noen kaller skiftesonen fra svøm til sykkel for T1 og skiftesonen fra sykkel til løp for T2.

Racebrief

Før hver konkurranse i triatlon vil dommer eller TD gjennomføre en racebrief. Dette er et obligatorisk informasjonsmøte for deltagerne. Her gjennomgås regler for konkurransen, presentasjon av løypa og andre generelle forhold som kan påvirke konkurransen. Det kan være informasjon om våtdraktforbud/påbud etter måling av vanntempratur (se faktaboks) eller spesielle hensyn på f. eks. sykkeldelen.

Å ligge på hjul

Faktaboks

 

Draft legal

 
Hjul
 • Platehjul ikke tillatt
 • Minimum 12 eiker på hjulene
Styre
 • Tradisjonelt bukkestyre

Draft illegal

 
Hjul
 • Platehjul tillatt
 • Ingen krav til antall eiker
Styre
 • Tempobøyle ikke lengre enn forhjulet
Draftsone
 • 10 meter sprint/normal
 • 12 meter mellom- og langdistanse

Våtdrakt

Lengde Ikke tillat over Obligatorisk under
750 m

22° C

15,9° C

1500 m

22° C

15,9° C

3000 m

24,6° C

15,9° C

4000 m

24,6° C

15,9° C

 

Tidsstraff og straffetelt

I regelverket for triatlon er det definerte regelbrudd som vil gi tidsstraff. Typiske eksempler på dette er tjuvstart, rot i skiftesonen, ligge for nærme andre syklister når det er "draft illegal", og sykling før og etter streken som markerer dette. Straffen sonens i "penalty box" eller "straffetelt". Litt avhengig av regelbruddet varierer denne fra 10-60 sek. Dersom nummeret ditt står på tavlen ved straffeteltet har du begått en regelbrudd, og må sone den tildelte straffen. Normalt er dette på løpsdelen av konkurransen. 
Noen praktiserer også "stop-and-go". I stop-and-go-konkurranser, blir du bedt om å stoppe (gå av sykkelen) foran dommeren, og stå der til dommeren har fortalt hva du har gjort feil og eventuelt om du må rette på noe. Hvis du må rette på noe gjør du det før du fortsetter videre i konkurransen. Du trenger ikke gå inn i noe straffetelt på slike konkurranser.

For fullstendige regler se NTF konkurranseregler.

 • Ragde Eiendom
 • Trimtex
 • Surpas - the future of triathlon
 • Apollo Sports
 • Scandic
 • Kongsberggruppen
 • DNV